ADVIES

Met de advisering beweegt BBproductions zich op het gebied van inhoudelijk advies voor podia, festivals en culturele instellingen over programmering, bedrijfsvoering, publiciteit & marketing. Beleidsadvies en visievorming zijn een belangrijke pijler. Ook heeft BB een flink aantal klanten geholpen met schrijven van succesvolle subsidieaanvragen.

Verder jureert BB regelmatig  bij contests en zit hij in de adviescommissie voor de Masterstudie van Conservatorium/Popacademie.

Voor festivals, bedrijven & culturele instellingen

BBproductions biedt een breed arsenaal aan diensten die het proces van het organiseren of besturen van festivals en culturele instellingen ondersteunen. We hebben op alle vragen antwoord en leveren goede kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. We hebben zelf de oplossing of kunnen in ons brede netwerk altijd iemand bereiken die met ons de klant verder helpt.

Specifiek aanbod

Hier onder staat het brede palet aan diensten dat BBproductions aanbiedt aan festivals, podia, gemeenten & culturele instellingen. Soms los van elkaar, soms in combinatie met elkaar.

  • Projectcoördinatie & -management
  • Concept ontwikkeling, planvorming & schrijven
  • Subsidie-aanvragen
  • Sponsorwerving
  • Backstage Businessclub
  • Netwerken & samenwerking
  • Advisering op gebied van financiën, organisatie, programma, logistiek
  • Interimmanagement
  • Programmering
  • Bandcoaching

 

Financieel

In samenspraak met de klant kunnen we vaststellen op welke vlakken de klant behoefte heeft aan financiële ondersteuning. Dat kan zijn van slechts advies tot het regelen van de volledige financiële huishouding, vooraf, tijdens en na, subsidies, sponsoring, ticketverkoop, muntenlogistiek of nog meer, of minder. Alles tussen advies en complete financiële huishouding, voor, tijdens en na uw evenement. Hierbij werken we samen met Daan Vaneker van Administratie.net.

 Voor bedrijven, culturele instellingen & gemeenten

De Innovatie Assist bevordert ondernemerschap & innovatie, door de klant anders tegen zijn of haar eigen producten, diensten en processen aan te leren kijken. BBproductions en beeldbouw ontwikkelen samen in eigen beheer verschillende creatieve concepten en methoden om innovatie te bevorderen, kosten te besparen en meer opdrachten te genereren.

‘Out of de box, into the pocket’ 

Met behulp van de Innovatie Assist leer je als bedrijf, culturele instelling of gemeente beter kansen zien, kansen grijpen en mogelijkheden benutten, kosten te drukken en nieuwe geldbronnen aanboren: ‘Out of de box, into the pocket’. Door gesprekken en inlezen op processen en het analyseren van bestaande netwerken komen we met de klant tot verrassende combinaties die nieuwe producten, diensten en samenwerkingsverbanden opleveren. Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend contact op.

Voor gemeenten

Voor gemeenten kunnen we zakelijk en krachtig uitleggen waarom kunst belangrijk is voor de ontwikkeling en vooruitgang van mens en maatschappij. Het is voor een gemeente heel belangrijk en interessant als je  in deze tijden van bezuiniging goed kan uitleggen wat de toegevoegde waarde is van kunst & cultuur. Dan heb je als gemeente meer armslag en draagvlak om kunst & cultuur in te zetten voor het beleid en welzijn in de stad. Ook kunnen we helpen helder te krijgen hoe je als gemeente erachter kan komen welke budgetten dubbel worden ingezet en waar dat anders kan. Het kan een gedeeltelijke oplossing zijn voor bezuinigingen en het werpt licht op het mogelijk samengaan van functies. De Innovatie Assist is in nauwe samenwerking met Jet Broekstra van beeldbouw ontwikkeld.

Doorlichting Bedrijfsproces

Voor culturele instellingen

BBproductions biedt in samenwerking met organisatiedeskundige Johan Geesing een puur zakelijke doorlichting van processen op het gebied van efficiency en kosten.